Vår Styrelse

Dacke Industri styrelse

Dacke Industris styrelsearbete präglas av att skapa förutsättningar för ett långsiktigt värdeskapande, där vi stödjer och fokuserar på förnyelse och innovation för att våra bolag ska utvecklas framgångsrikt över tid.

Styrelseordförande

Khashayar Nikavar

Utbildning
Civilingenjör, Civilekonom

Andra uppdrag
Senior Investment Manager och ansvarig för onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 2013. Medlem i ledningsgruppen.

Styrelseuppdrag
Ledamot i Rosti Group AB.

Tidigare erfarenheter
Junior Engagement Manager på McKinsey & Company i Stockholm.

Styrelseledamot

Lars Wilsby

Utbildning
Civiling. Chalmers Tekniska Högskola, MBA INSEAD

Andra uppdrag
Partner i CHORD Management Consulting AB

Styrelseuppdrag
Ordförande, Skandia Elevator AB, Elektron AB, Coloreel AB, Lidan-Sepson Technologies AB, AB Svenskt Konstsilke och WR Controls Group AB.

Tidigare erfarenheter
Konsult och Partner, McKinsey & Co, 1988-2004
AB SKF, 2005-2014; Ansvarig affärsutveckling och Global Automotive Aftermarket, Automotive Division 2005-2012; Medlem i Koncernledningen med ansvar för Supply chain, logistik och IT 2012-2014.

Styrelseledamot

Anders Berggren

Utbildning
Civilingenjör Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet 1995. Executive Program Harvard Business School 2007.

Styrelseuppdrag
Styrelseledamot AGES Industri AB (publ), Styrelseledamot Axjo Plastic AB, Rådgivare Wind Point Partners.

Tidigare erfarenheter
Senior Rådgivare och Partner Wind Point Partners USA, EVP Group och tillika Sektorchef Marmon Holdings Inc. USA, Flertalet ledande befattningar inom Husqvarna AB.

Styrelseledamot

Johan Sjö

Utbildning
Civilekonom.

Styrelseuppdrag
Styrelseordförande i AddLife, Momentum Group, OptiGroup och Prosero Security Group. Styrelseledamot i Camfil AB och M2 Asset Management.

Tidigare erfarenheter
VD & Koncernchef för Addtech och ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen. Aktieanalys och corporate finance Alfred Berg/ABN Amro.

Styrelseledamot

Bo Ax:son Johnson

Utbildning
Civilingenjör Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.

Andra uppdrag
Investment Director på AB Max Sievert sedan 2015.

Styrelseuppdrag
Styrelseledamot Academic Work Group, Styrelseledamot Scila AB, Styrelseledamot Nordic Traction Group Oy, Styrelseledamot Viken Group AB.

Tidigare erfarenheter
Analytiker och Associate på Lazard, uppdrag inom Elekta AB, partner på Silver Sail M&A Advisory, ventureprojekt i Shanghai, Kina.