VD har ordet

Här går det att läsa senaste nytt från VDn

Vi har ett långsiktigt perspektiv när det gäller att ge stöd och främja utvecklingen av våra befintliga bolag samt komplettera våra divisioner med ytterligare bolag.

VD och Koncernchef

Lars Fredin

När vi navigerar i osäkra tider, är det viktigt att vara uppmärksam på utmaningarna och snabbt anpassa sig till nya verkligheter. Vi har lärt oss från de senaste åren att en global pandemi, regionala konflikter och ekonomiska påverkningar kan och kommer påverka även vår bransch. Trots detta har vi visat motståndskraft och smidighet i att effektivt hantera våra operationer under dessa turbulenta tider.

Vi befinner oss på en stark plattform med 22 bolag inom fyra divisioner och är väl rustade att överkomma alla hinder som kan dyka upp på vår väg. Det är av stor vikt att vi tar vara på kunskapen och erfarenheten hos våra kollegor för att fortsätta att lära och utvecklas i vårt arbete.

Genom vår strategiska inriktning på affärsutveckling och förvärv är Dacke Industri redo att stärka sin marknadsposition. Vi växer både med våra befintliga bolag genom organisk tillväxt och genom förvärv av nya bolag som är en bra matchning inom våra divisioner. Ett exempel är CNC North från USA, som anslöt sig till oss tidigare i år. De är ett väl förvaltat bolag som nu är en del av UVA LIDKÖPING som ett dotterbolag. Vi ser fram emot fler möjligheter framöver.

Vi är övertygade om betydelsen av att ha ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa hållbarheten i vår verksamhet. Genom att bedriva vår verksamhet i en icke-offentlig miljö kan vi se bortom kortsiktiga resultat och fatta beslut som främjar vår långsiktiga framgång. Våra bolag har hög grad av autonomi och befogenhet att fatta egna beslut. Tidigare ägares fortsatta engagemang tillför betydande värde till vår organisation, samtidigt som den industriella expertisen och stödjande styrelsen hjälper till att vägleda och utmana ledningen vid behov.

Genom att decentralisera våra bolag gör vi det möjligt för kreativitet och innovation att blomstra på lokal nivå. Vi fortsätter att investera i våra bolag för att stärka vår grupp. Vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss till marknadens dynamik kommer också vara nyckeln till vår fortsatta framgång i framtiden.

Följ oss på LinkedIn och våra nyheter för fler uppdateringar.

Bästa hälsningar
Lars Fredin