VD har ordet

Här går det att läsa senaste nytt från VDn

Vi har ett långsiktigt perspektiv när det gäller att ge stöd och främja utvecklingen av våra befintliga bolag samt komplettera våra divisioner med ytterligare bolag.

VD och Koncernchef

Lars Fredin

Sommarmånaderna har gått och det har varit rimliga och bra månader. Det är generellt sett en lugnare period jämfört med andra tider på året.
Vi går in i hösten och den underliggande marknadsefterfrågan håller sig kvar och det finns fortsatt starkt orderintag och försäljning på våra bolag. Men vi behöver också vara försiktiga och förberedda för eventuell nedgång som kan komma vår väg. Marknaden kan sakta ner och externa faktorer som vi inte kan kontrollera kan påverka resultatet. Därför är det viktigt att ta ett försiktigt tillvägagångssätt för att upprätthålla stabilitet och skydda vår verksamhet.
Vi har ett långsiktigt perspektiv när det gäller att ge stöd och främja utvecklingen av våra befintliga bolag samt komplettera våra divisioner med ytterligare bolag. Vi börjar se många aktiviteter som rör förvärv. För närvarande utvärderar vi några fall som jag gärna kommer att prata mer om så snart vi ser vart vi är på väg. Att komplettera befintliga divisioner med lämpliga förvärv kan starkt förbättra gruppens vidare utveckling och tillväxtmöjligheter.
Dacke Industri består av 17 företag uppdelade på fyra divisioner: Fluid Power Technology, Air Technology & Electromechanics, Electronics och Special Technology. Vi tror på kraften med informationsdelning och söka samarbetsmöjligheter inom divisionerna. Som en stark grupp är vi engagerade i att göra en positiv påverkan och finna glädje i vårt arbete, vilket möjliggör framgång även i upp och nergångar när vi fortsätter framåt.

Följ oss på LinkedIn och våra nyheter för fler uppdateringar.

Bästa hälsningar
Lars Fredin